ujmagyarorszag_logo.jpg

A jövő oktatása

 

EU-Logo.jpg

 

 A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) támogatási rendszerében meghirdette a „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)” című, TÁMOP-3.1.5-09/A/1 kódszámú pályázatát, amelynek keretében

a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola által benyújtott

„Új idők, új iskolák, új pedagógusok. Korszerű szakmai-módszertani ismeretekkel rendelkező pedagógusok a jövő fiataljainak oktatásáért, neveléséért, az új típusú iskola megteremtéséért” című, TÁMOP-3.1.5-09/A/1-2010-0050 azonosító számú pályázatot (a továbbiakban: Projekt) az

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKMT) mint Közreműködő szervezet támogatandónak (a továbbiakban: kedvezményezett) értékelte.

Kedvezményezett: Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola (1191 Budapest, Kossuth tér 12.)
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (1134 Budapest, Váci út 45. / e-mail cím: eutamogatas@esza.hu)

A Projekt megvalósulása 2010. augusztus 1-től 2012. szeptember 30-ig tartott. Hasznosulás: 2015. december 31-ig.

A Projekt költségei az Európai Szociális Alapból, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény alapján, a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 3. jogcímcsoport TÁMOP előirányzataiból vissza nem térítendő támogatás formájában kerülnek finanszírozásra.

A Projekt- támogatás összege: 19 876 527 Ft

A Projekt tartalmi megvalósulása:

A Pályázat célkitűzésének megfelelően az intézmény öt pedagógusa szakirányú továbbképzés keretében elsajátítja azokat a szakmai-módszertani ismereteket, amelyeket az új típusú iskola megkövetel. A Projekt végrehajtásában résztvevő pedagógusok – eleget téve a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek – a tanultakat tovább adják az iskola pedagógusainak, ezáltal szélesedik az a pedagóguskör, akikkel a Pályázat címében kitűzött célt el lehet érni.

trikolor.jpg

 

 

A Projekt tartalmi megvalósításában résztvevő pedagógusok:

 

BJ.jpg

 

 

1.      Baranyai Júlianna (magyar-történelem szak), aki az ELTE PPK által szervezett szakirányú továbbképzésben pedagógus szakvizsgára jelentkezett. A képzés 4 féléves.

Képzési területe: pedagógusképzés.

A képzés célja: a pedagógusi tevékenység ellátásához szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek megerősítése, elmélyítése, legújabb ismeretekkel történő megújítása. Az elsajátítandó kompetenciák, szakmai attitűdök összhangban vannak az iskola Pedagógiai programjában kitűzött nevelési célokkal, azoknak megvalósítását segítik elő.

 

 

 

 

2.      Nagyné Veres Szende Júlia (angol nyelv-matematika), aki az ELTE PPK által szervezett, „Módszertani szaktanácsadó a tehetséggondozásban” című szakirányú továbbképzésre jelentkezett. A képzés 2 féléves.

A képzés célja: a különleges gondozást igénylő tanulók tanítása során alkalmazható, korszerű módszertani eszközök megismerése, és megismertetése, gyakorlati alkalmazása. A képzési terület kompetenciáinak szaktanácsadói szintű elsajátítása. A képzés során megszerzett szakszerű ismeretetekkel segíti a különleges bánásmódot igénylő fiatalok képzését.

 

NVSZJ.jpg

 

RK.jpg

 

 

3.      Rácz Krisztina (angol nyelv, hungarológia - speciális képzés, polgári ismeretek és készségek - speciális képzés, emberi jogi mesterdiploma), aki az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karára, részidős képzésre jelentkezett.

Választott szak: multikulturális nevelés, képzési idő: 3 félév.

A képzés célja: olyan ismeretek és készségek elsajátítása, amelyekkel a demokrácia és emberi jogok tantárgy korszerű módszerekkel, nagy hatékonysággal tanítható, és összhangban van az intézmény pedagógiai céljaival.

 

 

 

 

4.      Szabó Edina (informatika tanári szak), aki a PPKE által szervezett „Elektronikus kereskedelem informatikai szakember” című szakirányú továbbképzési szakra jelentkezett. Képzési idő: 4 félév.

A képzés célja: műszaki szakemberek elméleti és gyakorlati felkészítése arra, hogy a szakmai alapozáshoz szükséges elektronikai ismereteket a legkorszerűbb módszerekkel oktassák, és ezeket a módszereket a kollégákkal is megismertessék. Ezen módszertani ismeretek az intézményben folyó szakmai alapozó oktatáshoz elengedhetetlenül szükségesek.

 

SZE.jpg

 

VE.jpg

 

 

5.      Varga Edit (matematika-kémia szak), aki a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kara által szervezett „közoktatási vezető szakirányú továbbképzés” szakvizsgára jelentkezett. A képzés 4 féléves.

Képzési területe: pedagógusképzés.

A képzés célja: a pedagógusok gyakorlati tapasztalataikra építve felkészülnek az intézményhez és pedagógusi munkakörükhöz kapcsolódó speciális feladataik ellátására. A pedagógus a megszerzett ismeretek gyakorlati alkalmazásával segíti az intézményben folyó oktatómunkát, részt vesz az iskola szervezési, irányítási tevékenységében.

 A pályázat megvalósítása során készült fotók:

 

 

 

 

 

nfu.jpeg

okmt.jpeg

www.nfu.hu www.esza.hu www.okmt.hu